[lang_switcher]

GRAIN FREE

מזון אולטרה פרימיום לתזונה מאוזנת

מזון יבש לחתולי בית מכל הסוגים ובכל הגילאים מבשר הודו, עוף וברווז, ללא דגנים

מזון יבש לחתולים מכל הסוגים ובכל הגילאים מבשר עוף, הודו ודג הרינג, ללא דגנים

מזון יבש לחתולים מכל הסוגים ובכל הגילאים מדגי ים טריים, ללא דגנים