[lang_switcher]

GRAIN FREE

מזון אולטרה פרימיום לתזונה מאוזנת

מזון יבש לכלבים מכל הסוגים ובכל הגילאים מדגי ים טריים, נטול דגנים

מזון יבש לתזונה מאוזנת לכלבים מגזע קטן בכל הגילאים מבשר עוף, הודו ודג הרינג, נטול דגנים

מזון יבש לכלבים מכל הסוגים ובכל הגילאים מבשר עוף, הודו ודג הרינג, נטול דגנים

מזון יבש לגורי כלבים מכל הגזעים מבשר הודו, עוף ודג הרינג, נטול דגנים

מזון יבש לכלבים מכל הגזעים ובכל הגילאים מבשר כבש, ברווז וחזיר, נטול דגנים