[lang_switcher]

ORIGINAL

מזון אולטרה פרימיום לתזונה מאוזנת

מזון יבש לכלבים בוגרים מגזע בינוני מבשר כבש ואורז חום

מזון יבש לכלבים בוגרים מגזע בינוני מבשר עוף ואורז חום

מזון יבש לכלבים בוגרים מגזע גדול מבשר עוף ואורז חום

מזון יבש לגורי כלבים מבשר עוף ואורז חום

מזון יבש לכלבים בוגרים מגזע קטן מבשר עוף ואורז חום