[lang_switcher]

GRAIN FREE

מזון אולטרה פרימיום לתזונה מאוזנת

מזון יבש לחתולי בית מכל הסוגים ובכל הגילאים מבשר הודו, עוף וברווז, נטול דגנים

מזון יבש לחתולים מכל הסוגים ובכל הגילאים מבשר עוף, הודו ודג הרינג, נטול דגנים

מזון יבש לחתולים מכל הסוגים ובכל הגילאים מדגי ים טריים, נטול דגנים